گزارش کارآموزی بانک های خازنی

گزارش کارآموزی بانک های خازنی گزارش کارآموزی بانک های خازنی در 161 صفحه شامل 9 فایل ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی بانک های خازنی

کارآموزی بانک های خازنی
بانک های خازنی
گزارش کارآموزی بانک های خازنی
گزارش بانک های خازنی
گزارش کارآموزی
گزارش کارآموزی برق
گزارش کارآموزی مهندسی برق
دسته بندی مهندسی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 161

گزارش کارآموزی بانک های خازنی در 161 صفحه شامل 9 فایل ورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب :

 

فصل اول : بانک های خازنی  

بخش 1-1 : خازن ناجی شبکه های تولید و توزیع

بخش 2-1 : اتصال خازن به شبکه

بخش 3-1 : محاسبه خازن                                                                                   

بخش 4-1 : کنترل توان راکتیو و محاسبات خازن گذاری

1-4-1 دید کلی

2-4-1 فاراد

3-4-1 پرکردن خازن

4-4-1 تخلیه خازن

5-4-1 محاسبه ظرفیت خازن

1-5-4-1 ظرفیت خازن کروی

2-5-4-1 ظرفیت خازن استوانهای

3-5-4-1 ظرفیت یک کره متروی

بخش 5-1 : مقدمه

1-5-1 ساختمان خازن

2-5-1 انواع خازن

3-5-1 شارژ یا پر کردن یک خازن

4-5-1 دشارژ یا تخلیه یک خازن

بخش 6-1 : میدان الکتریکی درون خازن تخت

بخش 7-1 : به هم بستن خازنها

1-7-1 بستن خازنها به روش موازی

2-7-1 بستن خازنها بصورت متوالی

بخش 8-1 : انرژی ذخیره شده در خازن

بخش 9-1 : کاربرد خازن

 

فصل دوم : كاربرد خازنها در سیستم های توزیع انرژی

بخش 1-2 : مقدمه

بخش 2-2 : خازنهای موازی

1-2-2 كاربرد خازنهای موازی

بخش 3-2 : اصلاح ضریب توان

بخش 4-2 : نصب خازن در شبكه توزیع

بخش 5-2 : نحوه كنترل خازنهای قابل قطع و وصل

بخش 6-2 : آزاد سازی ظرفیت

بخش 7-2 : كاهش تلفات

بخش 8-2 : اصلاح ولتاژ

بخش 9-2 : جایابی بهینه خازنهای موازی در شبكه‌های توزیع

1-9-2 یك روش جدید برای نصب خازن در شبكه‌های توزیع شعاعی

2-9-2 كاهش تلفات توان در اثر نصب خازن

بخش 10-2 : كاربرد خازنهای موازی در ولتاژ بالا

1-10-2 تجهیزات قطع كننده خازنهای موازی

2-10-2 اتصالات خازنهای موازی

3-10-2 حفاظت خازنهای موازی

4-10-2 مشكلات بهره برداری از خازنهای موازی

بخش 11-2 : خازنهای سری

1-11-2 استفاده از خازنهای سری در شبكه های فوق توزیع

2-11-2 حفاظت خازنهای سری

3-11-2 مشكلات بهره‌برداری از خازنهای سری

 

فصل سوم : خازن گذاری بهینه در شبكه فشار ضعیف

بخش 1-3 : مقدمه

بخش 2-3 : خازنگذاری در شبكه فشار ضعیف

1-2-3 مدل خازنها

2-2-3 مدل شبكه

3-2-3 مدل بار

بخش 3-3 تابع هدف

1-3-3 طریقه محاسبه ΔPloss

2-3-3 محاسبات اقتصادی

بخش 4-3 : نتایج مثال عملی

بخش 5-3 : نتیجه گیری

 

 

 

 

فصل چهارم : جبران سازی توان راکتیو با ملاحظه بهبود 

کیفیت توان در سیستم های توزیع 

– خلاصه

بخش 1-4 : مقدمه

بخش 2-4 : مدل سازی سیستم در فرکانس های اصلی و هارمونیکی

بخش 3-4 : به دست آوردن تابع هدف

بخش 4-4 : محدودیت ها

بخش 5-4 : راه حل پیشنهادی

1-5-4 انتخاب مقادیر اولیه برای ولتاژها

2-5-4 بهینه سازی تابع هدف

3-5-4 تعیین اندازه خازن ها

بخش 6-4 : نتایج تست

بخش 7-4 : نتیجه گیری

 

فصل پنجم : ضرورت و راهكارهای خازن گذاری  

برای مشتركین كم انگیزه 

خلاصه

بخش 1-5 : مقدمه و تاریخچه

بخش 2-5 : رابطه ضریب قدرت و درصد تلفات قابل كاهش

بخش 3-5 : برآورد میزان ظرفیت نامی تولید آزادشده در اثر خازن گذاری

بخش 4-5 : اولویت سوییچینگ خازن از طریق كنتاكتور

    الكتروموتور به جای خازن سوییچ شونده مستقل 

بخش 5-5 : جبران بار راكتیو مشتركین كشاورزی

1-5-5 علل كم توجهی مشتركین كشاورزی به خازن گذاری

 و اضافه تلفات ناشی از آن

2-5-5 میزان مصرف بخش كشاورزی

3-5-5 میزان نیاز بخش كشاورزی به خازن

4-5-5 هزینه خرید و نصب

5-5-5 توجیه اقتصادی

6-5-5 مزایای فنی برای مشتركین كشاورزی

7-5-5 نحوه واگذاری

1-7-5-5  روش پیشنهادی اصلی، خرید و نصب رایگان

2-7-5-5 گزینه دوم، خرید و نصب با بهای مخفف

3-7-5-5 گزینه سوم، خرید و نصب با بهای خرید متمركز

بخش 6-5 : جبران بار راكتیو مشتركین صنعتی كوچك و متوسط

 و مشتركین بدون كنتور راكتیو 

1-6-5 میزان نیاز بخش صنعت به خازن

2-6-5 هزینه خرید و نصب

3-6-5 توجیه اقتصادی

4-6-5 علل فقدان انگیزه مشتركین صنعتی غیردیماندی و زمینه های مثبت

5-6-5 مزایای فنی برای مشتركین صنعتی

6-6-5 نحوه واگذاری

بخش 7-5 : نتیجه گیری

 

فصل ششم : بررسی اثرات منفی خازن گذاری در شبكه های توزیع

– خلاصه

بخش 1-6 : مقدمه

بخش 2-6 :  ضرورت بهره گیری از خازن ها

1-2-6 تامین توان راكتیو

2-2-6 خازن ها در شبكه های توزیع

بخش 3-6 : بررسی اثرات سوء خازن گذاری در سیستم های توزیع انرژی الكتریكی

1-3-6 كیفیت توان در ارتباط با كاربرد خازن

2-3-6 بررسی كلی اثرات سوء استفاده از بانك های خازنی

و شبیه سازی در نرم افزار PSCAD-EMTDC

3-3-6 جریان Inrush ناشی از افزوده شدن بانك ها

4-3-6 گذراهای نوسانی ناشی از كلید زنی پشت به پشت بانك های خازنی

5-3-6 گذرای نوع افزایش ولتاژ

6-3-6 تاثیر سوئیچینگ بانك (های) خازنی بر وقوع

و شدت رزونانس و فرو رزونانس

7-3-6 ایجاد افزایش در پروفیل دایم ولتاژ به هنگام كاهش بار

8-3-6 جریان های out-rush و افزایش شدت جریان های اتصال كوتاه

9-3-6 ولتاژ استقرار برگشتی دو سر كلید قدرت

10-3-6 ضریب نفوذ خازن در شبكه های توزیع

بخش 4-6 : نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

 

 

فصل هفتم : اثرات نامطلوب نصب خازن بر كیفیت  

توان شبكه و روشهای كاهش آنها

– خلاصه

بخش 1-7 : مقدمه

بخش 2-7 : كلیدزنی خازن

بخش 3-7 : تشدید موازی

بخش 4-7 : تشدید سری

بخش 5-7 : روشهای كاهش اثرات نامطلوب خازن بر كیفیت توان                              

بخش 6-7 : تكنیك كلیدزنی همزمان

بخش 7-7 : استفاده از كلید مجهز به مقاوم تهای بایپس شونده                                   

بخش 8-7 : استفاده از كلید مجهز به سلفهای بایپس شونده

بخش 9-7 : استفاده از كلید مجهز به سلفهای دائمی

بخش 10-7 : استفاده از برقگیر

بخش 11-7 : استفاده از فیلتر

بخش 12-7 : نتیجه گیری

 

منابع

دانلود گزارش کارآموزی بانک های خازنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *