مبانی نظری تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

مبانی نظری تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

مبانی نظری تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

فرمت فایل : docx

حجم : 236

صفحات : 39

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری تئوری بازی های تکاملی، بازی نبرد جنسیت ها

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:
تئوری بازی ها
نظریه بازی قسمت قابل ملاحظه ای از فرآیند تصمیم گیری تحت عدم قطعیت را در بر می گیرد. در سالهای اولیه نظریه بازی توسط امیلی بورل  و ون نومن  توسعه یافت، گرچه به روشنی معلوم نیست كه چه كسانی را باید به عنوان بنیانگذاران نظریه بازی معرفی كرد [154]. در یك بازی با گروهی از بازیكن ها سر وكار داریم كه هر یك كوشش دارند دریافتی  خود را به حداكثر برسانند. لذا هر بازیكن در هنگام تصمیم گیری برای حركت بهینه خویش باید كلیه واكنش های ممكن بازیكنان دیگر را نسبت به حركت خود در نظر گیرد. وی حركات بازیكنان دیگر را با قطعیت نمی داند، اما باید درباره حركت خویش با نوعی توجیه عقلائی تصمیم گیری كند. لذا جستجو برای تصمیم عقل مند نوعی تصمیم گیری در حالت عدم قطعیت به شمار می آید. برای هر بازی سه امر ضروری است [154]: ……………
…………
الف) بازیهای ایستا و پویا : در دنیای واقعی بازی ها ترکیبی از ایستا و پویا هستند. در بازیهای ایستا حرکت بازیکنان بصورت ترتیبی بوده و ابتدا یک بازکن بازی را شروع و در ادامه بازیکن دیگر به بازی می پردازد، مانند بازی شطرنج. در بازی پویا، بازی با حرکت همزمان بازیکنان دنبال می شود، مانند شرکت در یک مزایده. در بازیهای پویا هیچکدام از بازیکنان در مورد نحوه بازی حریف مقابل اطلاعی ندارند [156و155]. ………….
…………
ب) بازیهای باهمکاری و بدون همکاری
……………….
ج) بازی با اطلاعات کامل و ناقص
……………
د) بازی با اطلاعات متقارن و نامتقارن
………..
ه) بازیهای دونفره  و n نفره
………….
و) بازیهای مجموع صفر و مجموع غیر صفر
……….
ی) بازیهای تصادفی و غیرتصادفی
………..
ن) بازیهای محدود و نامحدود
…………….
مثال: بازی نبرد جنسیتها
نبرد جنسیتها بازی بسیار معروف بوده و به كرات برای نشان دادن اندیشه مختلف بازیهای دونفره جمع غیر صفر بكار رفته است. این بازی توسط دو بازیكن انجام می شود: پسر( ) و دختر( ) که هر یك از آنها باید میان دو عمل ممكن یكی را انتخاب كنند: الف) به مشاهده مسابقه فوتبال بروند و ب) به اپرا بروند، انجام می شود. مطلوبیت دریافتی های آنها در جدول زیر آمده است.
………………..
– تئوری بازی ها در حالت تکاملی
تئوری بازیها در حالت تکاملی برای اولین بار توسط فیشر  برای توضیح دلیل برابری نسبت جنسیت ها در پستانداران بکار گرفته شد . وی با این معما روبه رو بود که چرا نسبت جنسیت ها در بین گونه های مختلف
……….
– مسأله انتخاب تعادل
مفهوم تعادل نش كه بعنوان یك مفهوم حل در تئوری بازیها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد توسط آقای نش…………..
…………….
– مشكل بازیكنان در فرض های عقل مندی
تئوری بازیها در حالت سنتی نیازمندی های بالایی را در خصوص عقل مندی برروی بازیكنان اعمال می نماید. این نیازمندی ها كه از توسعه مدل و كاربردهای آن ناشی می شود، زیربنایی برای این تئوری محسوب می شود……………
………………….
– دینامیك نبودن تئوری بازیها در حالت سنتی
وون نومن و مرگنتون به این مطلب اشاره می كنند كه « باید تأكید كنیم كه تئوری ما بطور قابل ملاحظه ای، یك تئوری استاتیك است. یك تئوری دینامیك كامل تر و در نتیجه مرجع تر می باشد» [172].
……………
– ائتلاف و نقطه تعادل در بازیهای نفره تکاملی با همکاری
فرض کنید یک مجموعه بازیکن   موجود و   ،   امین بردار یکه در باشد. برای یک زیر مجموعه  ، فرض کنید  . برای هر زیر مجموعه  و بردار  ، رابطه…………..
……………
منابع و مآخذ:
[1]        Niven, P., (2002), Balanced Scorecard Step by Step: Maximizing Performance and Maintaining Results; New York: Wiley.
[2]        Simons, R., (2000), Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prantic Hall Inc.
[3]        Bisbe, J. and Malagueno, R., (2009) , The choice of interactive control systems under different innovation management modes, European Accounting Review, Vol. 18, pp. 371-405

قیمت محصول : 23000 تومان

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *