تحقیق قوانین عقد اجاره و روابط مستاجر و مالک

تحقیق قوانین عقد اجاره و روابط مستاجر و مالک

تحقیق قوانین عقد اجاره و روابط مستاجر و مالک

فرمت فایل : doc

حجم : 96

صفحات : 165

گروه : حقوق

توضیحات محصول :

شرایط و ارکان و آثار عقد اجاره و انحلال و ضوابط اجاره نامه

سرفصل مطالب:

فصل اول
ارکان عقد اجاره
فصل دوم
شرایط عقد اجاره
فصل سوم
آثار عقد اجاره
فصل چهارم
خیارات در عقد اجاره
فصل پنجم
انحلال عقد اجاره
فصل ششم
بررسی حق سر قفلی و حق کسب و پیشه
فصل هفتم
در دعاوی راجع به عقد اجاره
فصل هشتم
ضوابط شکلی اجاره نامه

بخشی از متن:

اهلیت در عقد اجاره

ملاک اهلیت متعاقدین در عقد اجاره در زمان آن است، بنابراین اگر طرفین اجاره در زمان انعقاد دارای اهلیت بوده لیکن یکی از آن دو یا هر دو در اثنای مدت اجاره فاقد اهلیت شود خللی به عقد وارد نمی شازد.
به درستی که عقد اجاره عملی از اعمال اداره است نه عملی از اعمال تصرف لذت ممکن است موجر:1- مالک عین باشد. 2- وکیل از جانب مالک باشد 3-قائم مقام مالک باشد مانند وصی، ولی و قیم 4-ناظر وقف باشد 5-نماینده قانونی باشد مانند مدیر تصفیه، اداره تصفیه و غیره و 6-مالک منافع باشد. در هر حال، باید اهلیت قانونی برای انعقاد عقد را در زمان انعقاد داشته باشد.

قیمت محصول : 12500 تومان

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *