پاورپوینت تحلیل هتل زندیه شیراز

پاورپوینت تحلیل هتل زندیه شیراز

در این فایل هتل زندیه واقع در شیراز مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای11 اسلاید قابل ویرایش می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 11
حجم 3049 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی معماری

توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل هتل زندیه شیراز

 

یکی از مجلل ترین هتل های شیراز که می توان آن را به عنوان بهترین هتل های این شهر معرفی کرد. هتل زندیه شیراز می باشد. این هتل با معماری سنتی ایرانی می باشد که در مرکز شهر شیراز و در حریم  مجموعه ارزشمند زندیه…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • درباره هتل
  • ریزفضاها
  • امکانات تفریحی و ورزشی
  • و…

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 75

حجم فایل : 109

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه                                                                                                                      7

بیان مسئله                                                                                                                11

اهداف پژوهشی                                                                                                          15

اهداف جزئی                                                                                                             15

تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                          15

فصل دوم

تعریف مدیریت                                                                                                           18

مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                               31

روابط انسانی                                                                                                             31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                                          32

 سبک تغییر مشارکتی                                                                                                   33

تغییر نوآوری                                                                                                             33

منابع قدرت مدیر                                                                                                         35

فصل سوم

روش انجام پژوهش                                                                                                      40

روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                                         45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                                 47

تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                                                   47

4-1 مقدمه                                                                                                                 47

4-2  یافته های توصیفی                                                                                                  48

4-2-2  تحصیلات                                                                                                         49

 4-2-3 : میزان نوآور بودن مدیر                                                                                       50

 4-2-4 : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                                     52

 4-2-5 : میزان انسان گرایی مدیر                                                                                      53

4-3 :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره  های متغیرهای مستقل و وابسته                                56

4-4 : یافته های استنباطی                                                                                                 57

4-4-1- آزمون فرضیه ها                                                                                                 57

فصل پنجم

5-1 : بحث و نتیجه گیری                                                                                                 60

5-2 : راهکارها و پیشنهادات                                                                                             62

5-3 : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                                  62

فهرست منابع                                                                                                                63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                                               67

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعةآماری مورد پژوهش، معلمان مدرسه میباشدكه50 نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبری وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلومیباشد. که نتایج زیربه دست آمد: بین سبك رهبری وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد  که R پیرسون در این فرضیه 0.6 می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن 0.00 بود و کمتر از 0.05 است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن 0.6 می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین)  و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(52-44-48) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (12-16-16) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(119.8-10.9) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(22.2-4.7) می باشد.

مبلغ : 20000 تومان

دانلود

بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 92

حجم فایل : 3487

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

دانلود پایان نامه بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز

این  پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

مقدمه :

نوع انسان به حکم یک غریزه فطری که در نهاد او متمکن است ، همیشه به یک عقیده روحانی     می گراید اقوام بنی آدم بر هر مرحله از مدنیت که رسیده اند و منشب بر هر جنس و نژاد و خون و رنگ که بوده اند و در هر صنفی از اجتماع جهان که زندگی کرده اند ایشان را دغدغه ایی باطنی در ضمیر موجود بوده است و هست که منتهی به غیب می شود و تصویری از صور روحی و ایمان در می آیند ، این خار ، خار باطنی اندیشه نهانی اوست ظاهرا اشاره به همین معنی در آیه شریفه آمده است : فاقم و جهک للدین حنیفا فطره الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ( سوره روم 30 ـ 29) .

امروزه همه جا صحبت از این است که دیگر فلان عقیده یا اصل ، متناسب با دنیای جدید نیست و این به اندازه ایست که انسان هم حقیقت اصلی افکار و اصولی را که اعتبار جاودانه دارد از یاد می برد و هم احتیاجات واقعی این دنیای جدید را فراموش می کند .

در این هنگام که هر چند دستخوش تغییرات سطحی شده است هر آنچه مورد پسند نباشد کهنه و نامتناسب قلمداد می شود . غافل از آنکه آنچه نا متناسب و ناروا است یک نوع جهان بینی فکری وجود فکری غلطی است که حقایق جاویدان و ازلی را که همیشه برای بشر با معنا بوده و جوابگوی اصل باقی و فنا پذیری در انسان بوده است نادیده می گیرد ، انکار می کند اگر قسمت اعظم بشریت در عصر جدید ، دیگر حقایق ثابت دین و عقل که قرن های بسیاری دست اندیشمندان بسیار بارور گشته ، پذیرفته شده و پر معنی شناخته شده است ، معتبر نمی داند قبل از هر چیز به خاطر این است که خود وجود این قسمت از بشریت از معنی محروم مانده است .

هدف تحقیق :

یکی از هدفهای عمده تحقیق درعلوم انسانی . کشف اصول و آگاهیهای معتبری است که قابلیت تعمیم به جامعه مادر را داشته باشیم . چون جمع آوری اطلاعات از همه اعضای جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین ناگریز به انتخاب نمونه از جامعه مادر هستیم .

از نظر نگارندگان شاید بتوان گفت ، هدف یا اهداف تحقیق تفاوت چندانی با ضرورت تحقیق ندارد و بالعکس می باشد ، از طرفی هدف از انجام پژوهشی خاص را می توان در چند مقوله دسته بندی کرد ، گاهی شخصی هدفش را از انجام تحقیق براساس علاقه اش به آن موضوع و مسئله قرار می دهد و یا برای ارضای یک کنجکاوی و برخی هم برای حل یک مشکل که مربوط به حال است یا رفع یک نیاز که مربوط به آینده می باشد و گاهی هم مشاهدات و خوانده ها موضوعی را به ذهن محققین القاء می کند و پژوهشگران اهدافی را در آن موضوع خاص دنبال می کنند و در برخی از پژوهشها مشاهده شده که چندین مقوله با هم تشکیل دهنده هدف یا اهداف پژوهشگران بوده اند .

هدف کلی تحقیق: بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز می باشد .

اهداف جزئی :

1ـ بررسی تاثیر استفاده مرتب از رسانه های جمعی در گرایش پسران

2ـ بررسی گرایش افراد جامعه به ارزش های مادی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

3ـ بررسی عدم توجه خانواده ها و تاثیر آن در دین گریزی پسران

4ـ بررسی نبود زمان مناسب برای پخش برنامه های دینی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

5ـ بررسی تاثیر دوست ناباب و گرایش پسران به دین گریزی

6ـ بررسی تاثیر برخورد خوب از جانب متولیان امور دین در کاهش دین گریزی پسران

فرضیه های تحقیق :

1ـ به نظر می رسد بین عدم توجه والدین و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

2ـ به نظر می رسد بین عدم ارائه تبلیغ مناسب و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

3ـ به نظر می رسد بین کهنه دانستن عقاید دینی از طرف پسران و دین گریزی آنها رابطه معنا داری وجود دارد .

4ـ به نظر می رسد بین مهجور ماندن ارزش های دینی و دین گریزی رابطه معنا داری وجود دارد .

5ـ به نظر می رسد بین تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

مقدمه :

طرح تحقیق :

بیان مسئله :

ضرورت تحقیق :

هدف تحقیق :

اهداف جزئی :

فرضیه های تحقیق :

روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری :

ابزار تحقیق :

روش جمع آوری اطلاعات :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

مقدمه

تعریف دین از دیدگاه متفکران

علل انحرافات جوانان در جنبه عقیدتی :

عدم ارائه الگوی مناسب :

تبلیغات ناروا :

عوامل موثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران

تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و تاثیر آن بر مذهب :

نظریه های دین :

مارکس و دین

دورکهایم و شعایر دینی :

وبر و ادیان جهان :

جامعه شناسی دین چیست ؟

دین و فرآیند عقلانی شدن :

دین محافظه کار / دین مقاومت

نتایج

جنسیت و دین

. جامعه شناسی بدعت :

چیستی

دنیا گرایی [1]

فرقه ها [2] ، کیشها [3] ، جنبشها [4]

جنبشهای مذهبی نوین :

به سوی عرفی شدن :

1ـ دیدگاه نفی

2ـ دیدگاه اثبات

آیا جامعه ایران یک جامعه دینی است ؟

تعیین شاخص فرضیه های تحقیق :

متغیر وابسته : علل و عوامل دین گریزی پسران    

توصیف داده های آماری :

تجزیه و تحلیل داده های آماری :

سوال 1

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

سوال 6

سوال 7

سوال 8

سوال 9

سوال 10

سوال 11

سوال 12

سوال 13

سوال 14

سوال 15

سوال 16

سوال 17

سوال 18

فرضیه 1

فرضیه 2

فرضیه 3

فرضیه 4

فرضیه 5

شکل

نتیجه گیری :

منابع :

[1]ـ Secularisa tion

[2]ـ Sect

[3]ـ Cult

[4]ـ morement

 

مبلغ : 20000 تومان

دانلود

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 163

حجم فایل : 18

گروه فایل : محیط زیست

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

دانلود مقاله شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

دانلود مقاله شهر تهران  و اكوسیستم طبیعی آن  جهت اوقات فراغت

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

مقدمه ۸

۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت ۱۱

نظریات مرتبط با فراغت ۱۳

اهداف گذران فراغت ۱۴

ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۱۶

کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۱۸

فراغت و تفریح در دین ۱۹

ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۲۱

تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۲۲

تقسیم بندی وقت آزاد ۲۳

نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۲۵

تأثیر اوقات فراغت در معماری ۲۸

جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۲۹

سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران ۳۰

بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت ۳۱

تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح ۳۳

فضاهای فراغتی تهران ۳۴

مقدمه ۳۴

سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران ۳۶

حکومت صفویه و قاجاریه ۳۶

حکومت پهلوی اول ۳۷

حکومت پهلوی دوم ( ۲۵ ـ ۱۳۲۰ ش ) ۳۸

حکومت پهلوی دوم ( ۴۵ ـ ۱۳۲۵ ش ) ۳۸

حکومت پهلوی دوم ( ۵۷ ـ ۱۳۴۵ ش ) ۳۹

حکومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن ۱۳۵۷ ) ۴۰

تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران ۴۱

۱ ـ جمعیت شهری ۴۲

۲ ـ ترکیب سنی جمعیت ۴۲

۳ ـ نظام تعطیلات و مرخصی ۴۶

فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۶

طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۴۸

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ۴۸

ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران ۵۰

تحلیل و جمع بندی ۵۳

۱ ـ ۲ ـ فضاهای جمعی ۵۵

مقدمه ۵۵

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۵۶

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۵۶

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی ۵۷

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی ۵۸

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری ۶۰

کارکردهای فضاهای شهری ۶۴

اهمیت پیاده روی ۶۵

مسافت فضای شهری ۶۷

میدان ۶۷

خیابان ۶۹

۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت ۷۰

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران ۷۱

۱ ـ ۴ ـ باغ ایرانی ۷۲

۱ ـ باغهای مسطح و کم شیب : ۷۴

۲ ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : ۷۴

۳ ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : ۷۴

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی ۷۵

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی ۷۵

۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران ۷۶

۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی ۸۰

۱ ـ ۶ ـ حس قداست ۸۴

۱ ـ ۷ ـ گردشگری ( توریسم ) ۸۹

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران ۹۰

۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اکوتوریسم ۹۱

امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران ۹۲

۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۹۳

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی ۹۷

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۹۹

۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران ۱۰۱

مطالعات بستر ۱۰۳

فرحزاد در گذر زمان ۱۰۳

۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۱۰۴

سفر امامزاده داوود ۱۰۵

درختهای توت وقفی ۱۰۸

راه امامزاده داوود ۱۰۹

سنگ مثقال ـ ینجه زار ۱۱۰

معجزات امامزاده ۱۱۱

امامزاده داوود ( از توابع قصبة کن ) ۱۱۴

مطالعات اقلیمی ۱۲۳

زمین شناسی ۱۲۳

آب و هوا ۱۲۶

ویژگیهای طبیعی ۱۲۹

زمین لرزه های تاریخی ۱۲۹

۲ ـ ۳ ـ پوشش گیاهی ۱۳۰

۲ ـ ۴ ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه ۱۳۱

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی ۱۳۱

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نظام توزیع عناصر ۱۳۱

توده و فضا ۱۳۲

کیفیت بناها ( قدمت ) ۱۳۲

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع کاربریها ۱۳۳

۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضیی ۱۳۴

۲ ـ ۴ ـ ۳ شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۳۴

تجزیه و تحلیل فضاهای شهری ۱۳۵

فضای شهری ( ۲ ) ۱۳۶

نتیجه گیری ۱۳۶

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۳۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۳۷

عوامل سازندة سیمای بیرونی شهر ۱۳۷

۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت ۱۳۸

۲ ـ ۵ ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی ۱۴۱

۲ ـ ۶ ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی ۱۴۳

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۴۳

۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی ۱۴۳

۲ ـ ۶ـ ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۴۴

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی ۱۴۵

۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۴۵

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالکیت اراضی ۱۴۶

۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی ۱۴۶

منابع طبیعی ۱۴۶

مالکیت عرضی اراضی روستا ۱۴۶

حرایم و اراضی طرح دار ۱۴۷

۲ ـ ۷ ـ مطالعات منظر محیط ۱۴۷

۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۴۸

۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبکه حمل و نقل ۱۴۸

۲ ـ ۸ ـ ۲ ـ تأسیسات و زیر ساختهای شهری ۱۴۹

۲ ـ ۹ ـ طرحها و پروژه های مصوب ۱۴۹

۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ کلیات طرح تفصیلی ۱۴۹

۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران ۱۵۱

۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۵۱

۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۵۲

۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۵۲

۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۵۳

۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۵۵

نتیجه گیری ۱۵۵

امکانات و محدودیتها ۱۵۶

۳ ـ ۱ ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی ۱۵۶

۳ ـ ۲ ـ امکانات و محدودیتهای کالبدی ۱۵۷

۳ ـ ۳ ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی ۱۵۸

اهداف کلی و اهداف عملیاتی ۱۵۹

۴ ـ ۱ـ اهداف کلی ۱۵۹

۴ ـ ۲ ـ اهداف عملیاتی ۱۵۹

برنامه های پیشنهادی ۱۶۱

۵ ـ ۱ ـ برنامه کاربری اراضی ۱۶۱

۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۶۱

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل ۱۶۱

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۶۱

۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب ۱۶۲

۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۶۲

۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری ۱۶۳

مقدمه

افزایش امکانات مادی، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از ۳ سال در جامعه کشاورزی به ۱۲ سال در جامعه صنعتی و حتی ۱۹ سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید. تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند. ( ساورخانی ، ۱۳۷۰ ، ۷۶۴ )

در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .

شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .

مبلغ : 10000 تومان

دانلود

پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین

پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 215

حجم فایل : 142

گروه فایل : پژوهش ها

پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین

دانلود پایان نامه کارشناسی روان‌شناسی دین

دانلود پایان نامه کارشناسی روان‌ شناسی دین

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

چكیده

مقدمه ……………………………………………………………………… 1

فصل اول

  رابطه روانشناسی و دین …………………………………………………… 11

  تعریف دین  ……………………………………………………………… 15

  بررسی تئوریهای روانشناسانة دین  …………  ……………………………… 21

    ـ تئوری تحولی پیاژه  ………………………  …………………………… 22

    ـ تئوری اریكسون  …………………………………………… …………. 25

    ـ آلپورت   ………………………………………………… …   ……… 27

    ـ یونگ  ………………………………………   ……………………… 30

    ـ هیوم  ………………………………… ……………… …………….. 35

    ـ فروید  ………………………………  ………………………… …… 42

        علل گرایش به دین   …………………  ………………………… …… 47

        پیامدهای گرایش به دین  ………………………………………… …… 50

    ـ جیمز…………………………………………………………… …… 51

  تجربة‌ دینی  ………………………  …………………………………… 59

  تعارض علم و دین …………………   …………………………………… 60

  كثرت‌گرایی دینی   …………………………………… ………………… 68

فصل دوم

  تعریف تجربة دینی ………………………………………  ……………… 76

  پیشینة تاریخی تجربة دینی   ………………………………  ……………… 79

  اقسام تجربة دینی   …………………………………………  …………… 83

  دیدگاههای مختلف در مورد انواع تجربه‌های دینی ………………      … ……… 86

    ـ تجربة دینی نوعی احساس است  ……………………………  …………… 86

    ـ تجربة‌ دینی نوعی تجربة مبتنی بر ادراك حسی است  …………           ……… 95

    ـ تجربة دینی ارائه نوعی تبیین مافوق طبیعی است  ………        ……………… 98

  نمونه‌های تجربة دینی …………………………………… ………  …… 104

  آیا تجربه‌های دینی هستة مشتركی دارند …………………………………… 118

  تجربه‌های عرفانی ………………………………………… …… …… 120

    ـ آیا تجارب عرفانی معرفت‌زا است ……………………………………… 131

  آیا تجربة‌ دینی می‌تواند اعتقاد دینی را توجیه كند ………………………     … 135

فصل سوم

  نگاهی نقادانه به موضوع ……………………………………………………… 149

    ـ تقدم شرك بر یكتا پرستی………………………………………………… 164

    ـ موهوم پنداری باورهای دینی  …………………………………………… 165

    ـ گناه نخستین………………………………………………………………… 166

    ـ خدای پدرگونه  …………………………………………………………… 167

    ـ مفهوم جنسیت   …………………………………………………………… 168

    ـ تعمیم ناروا  ………………………………………………………………… 170

فهرست منابع و مآخذ (فارسی) …………………………………………… 180

فهرست منابع و مآخذ (انگلیسی) ………………………………………… 184

چكیده انگلیسی………………………………………………………………… 185

چكیده

روان‌شناسی دین ، بررسی مسئله دین است از جنبه درونی و فردیِ آن . این گستره سعی می كند با تحلیل روانی انسان ( از طریق روان‌شناسی ) ، ریشة پیدایش دین و همین‌طور پیامدهای این گرایش را مورد مطالعه قرار دهد. در این باب ، نظریه های موافق و مخالف بسیاری ارائه شده است .

علل و انگیزه های بروز دیدگاه روان‌شناسانه دین ، سیر تاریخی آن ، تئوری‌ها و نظریه های قابل توجه در این زمینه ، همچنین پیامدهای تبیین شخصی و روانی دین كه از مهم‌ترین آنها می توان به پلورالیسم دینی اشاره كرد ، درفصل اول این رساله مورد مداقه قرار گرفته است .

از مهم‌ترین و محوری ترین مسائل مورد بحث در روان‌شناسی دین ، می‌توان از بحث ‘تجربه دینی’ نام برد كه به عنوان گوهر و اساس این دیدگاه ،‌ مورد توجه و دقت نظر متفكرین ،‌ متألهان و همچنین روان‌شناسان قرار گرفته است . یكی از مهم‌ترین فرضیه های مورد بررسی در این مبحث ، معرفت ‌زایی تجربیات دینی است و اینكه آیا تجربه دینی می‌تواند از لحاظ معرفت‌شناسی ، عینیت داشته باشند ؟

بیان نظریات مختلف در مورد این مسئله ، كه در فصل دوم به آنها اشاره شده ، تا حدودی اظهار نظر در مورد آن را آسان می‌نماید .

نقد و بررسی موضوع نیز ، همراه با بیان نظرات متفكرین معاصر و نتیجه گیری كلی از بحث ، اجمالاً‌ در فصل پایانی رساله آمده است .

ما حصل بحث :

ـ روان‌شناسی دین ، نگاهی درونی ، روانی و فردی به دین است ، بدون در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و … آن .

ـ تبیین شخصی و درونی دین ، از بسیاری از تعارضات میان عقاید دینی و سایر ابعاد زندگی جلوگیری كرده و خواه و ناخواه ،‌ اصطكاك همیشگی میان دین و علم را

 از بین می‌ برد.

ـ از طریق ارجاع تجربیات شخصی و فردی به پیش فرض‌های دینی و زمینه های مذهبی افراد ، تجربیات دینی قابل تعریف بوده و به عنوان مهم‌ترین عامل تحویل دین به روان‌شناسی ، مورد بررسی و دقت نظر قرار می گیرد .

ـ تجربیات دینی از لحاظ معرفت شناسی می توانند عینیت داشته باشند و اعتقادآور باشند ( اما فقط برای صاحب تجربه و نه ناظران ، بلكه برای ناظران خارجی ، تنها جنبه آشنایی دارد )

ـ از بارزترین نتایج تبیین و تفسیر درونی و فردی دین ، اعتقاد به پلورالیسم دینی

 ( كثرت گرایی دینی ) است كه امروزه با گسترش این روند در جوامع غربی ، حقانیت مكاتب توحیدی و اعتقاد به صراط مستقیمی واحد ، به زیر سؤال رفته و تا حدودی تضعیف شده است .

ـ دین از طریق تجربه درونی و شخصی قابل ادراك است ، و این ادراك بر اساس فطرت كمال‌جوی انسان و طبیعت وی استوار است .

ـ تجربیات دینی در صورت عینیت یافتن ، می تواند معرفت زایی كرده و اعتقادات دینی را توجیه نمایند؛ اما این مسئله در مورد شخص تجربه كننده صادق می باشد و برای شخص ناظر هیچ الزام و ضرورتی ، برای اعتقاد از طریق تجربه دینی وجود ندارد.

مبلغ : 18000 تومان

دانلود

پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق

پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 118

حجم فایل : 42794

گروه فایل : پژوهش ها

پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق(پایان نامه کارشناسی مهندسی رشته برق – گرایش قدرت)

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت RDLI بویلر های نیروگاه برق
(پایان نامه کارشناسی مهندسی  رشته برق – گرایش قدرت)

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه 

فهرست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………د

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل بندی مطالب:

فصل اول: بیان مسله و تشریح کلی موضوع:…………………………………………………………………………………………………..5

 فصل دوم:  نیروگاه ها و بویلر ها…………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل سوم: طراحی و پارامترهای مورد نیاز:…………………………………………………………………………………………………..29

عکس های محصول طراحی شده

فصل چهارم: کنترل کیفیت بردهای الکترونیکی: ………………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم: مقالات و پروژه های خارجی مرتبط………………………………………………………………………………………….58

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

پیوست و  منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

در راستای تحقیق و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه صنعت برق ایران بر آن شدیم تا ما نیز درعرصه پیشرفت تکنولوژی مهندسی برق گام های هرچند کوچک و ناچیز اما موثر و منحصر به  فرد در این دریای بزرگ برداشته و بتوانیم گوشه ای از فعل خواستن را در این کشور صرف کرده و امیدوارانه به فردای بهتر و آینده ای روشن برای تمام اقشارجامعه مان باشیم ،بویژه نگاهی عمیق و دلسوزانه به این اقیانوس بیکران قدم نهیم.

قدرت علم و فناوری روز به روز به سوی پیشرفت  و ترقی گام  بر می دارد و مسیر پیشرفت انسان را هموار می کند. همان طوری که گذشتگان ما در این راه تلاش های بسیاری انجام داده اند و بشر را از تاریکی و ظلمات ناشی از فقدان علم به سوی کمال  سوق داده اند ، ما نیز باید  به سهم خود در این اقیانوس بی کران سهمی هر چند کوچک را ایفا کنیم.

گروه شرکت های سامان انرزی و فلات صنعت ایده با افقی باز و چشمی گشوده به سوی پروژه های گوناگون صنعتی سوق داده شده و با شرایط بد اقتصادی موجود و تحریم های کمر شکن با اتکا و ایمان به خدا گام در این راه نهاده است و با قدرت هر چه تمام در سازندگی و پروژه های صنعتی  مختلف ، بار ها و بارها تحریم ها را زیر پا نهاده وبه سوی اینده ایرانی بهتر گام بر میدارد.

پروژه ای که بنده و هم کارانم با زحمت و سعی و تلاش فراوان به ثمر نشسته و جز یکی از افتخارات ملی و ایرانی محسوب میگردد.محصولی که باد مهندسی معکوس نمونه خارجی ان و ایده وتفکر کارشناسان زبده این مرز بوم به شکوفایی و خودکفایی رسیده است.تا جایی مورد تشویق و ستایش گروه شرکت های نیروگاهی (مپنا) قرار گرفته است.

شاید این سوال مهم در آغاز سخن پیش آید که واژه     RDLI چیست و چرا این نام برای این پروژه نامگذاری شده است.

RDLI بترتیب مخفف  REMOTE DRUM LEVEL INDICATOR   میباشد که همان نمایشگر اتوماتیک سطح مخزن  بویلر معنی شده است.

     توضیح بیشتر اینکه این پروژه به عنوان یک نمایشگر سطح آب و بخار در داخل مخزن های بویلر نیروگاه های کشور مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه اتصال و چگونه طراحی و ساخت آن  در صفحات بعدی به تفسیر و موشکافانه پرداخته می شود.

لازم به ذکر است که توضیحات در این مورد به همراه عکس های از آن برای درک و فهم بیشتر مخاطب ارائه می گردد .یکی از افتخارات بنده این است که از شروع پروژه گام به گام با این محصول و قدم به قدم در تمام مراحل طراحی و ساخت  و تست و نصب آن مشارکت داشته و به کلیه جزییات آن و عملکرد آن واقف می باشم بهتراست که بدانیم تنها کاربرد این محصول صنعتی بوده و قابل استفاده در تمامی نیروگاه های کشور می باشد و می تواند مورد استفاده قرار گرفته و حتی جایگزین نمونه خارجی آن نیز  گردد.مزیت این کار این است که اگر در آینده مشکلی برای آن به وجود آید ما آن را گارانتی کرده و می توان گفت که دیگر نگران تعمیر و نگهداری این محصول نباشیم و مشکلات احتمالی آن را در آینده به آسانی مرتفع سازیم.

نیروگاه های سیکل ترکیبی

در توربین گاز جهت کنترل درجه حرارت در اتاق احتراق ضروری است که احتراق با هوای بسیار زیاد صورت پذیرد .دود خروجی از اگزوز توربین گاز ، علاوه بر اینکه دارای درجه حرارت بالایی است ، اکسیژن کافی نیز جهت احتراق دارد ولی در نیروگاههای سیکل ترکیبی از انرژی گاز خروجی از اگزوز به روش های مختلفی جهت تولید بخار استفاده می شود که در بخش های آتی به آن اشاره خواهیم کرد .

بر اساس نحوه استفاده از گاز خروجی ، نیروگاههای سیکل ترکیبی به سه دسته

 تقسیم بندی می شوند :

1- نیروگاههای سیکل ترکیبی بدون مشعل

در این نوع ، دود خروجی از اگزوز توربین گاز که حجم بالا و دمای زیادی ( دمای گاز خروجی در بار اسمی در حدود 500 درجه سانتی گراد است ) دارد به بویلری هدایت می شود و به جای مشعل و سوخت در واحدهای بخاری ، جهت تولید حرارت به کار می رود. بخار تولید شده نیز توربین بخار را به چرخش در می آورد. این امر باعث بالا رفتن راندمان مجموعه نیروگاهی می گردد ، ضمن آنکه هزینه های سرمایه گذاری به ازای هر کیلو وات تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند . این مجموعه برای تولید برق پایه استفاده می شود و کارآیی آن در صورتی که فقط برای تولید برق به کار رود تا 50 درصد هم بالا می رود

سیکل های ترکیبی بدون مشعل

هدف اصلی در این نوع سیکل های ترکیبی ، استفاده مجدد از حرارت تلف شده اگزوز توربین گاز به منظور بالا بردن بهره وری سوخت می باشد .

جهت حصول به هدف فوق و به حداقل رساندن هزینه ها ، سه رویه اجرایی در ابتدا مد نظر قرار گرفت و بر اساس آن سازندگان مختلف و تولید کنند گان انرژی الکتریکی نسبت به نصب هر سه گونه سیکل اقدام نمودند که ذیلاٌ معرفی و تشریح می شوند :

1

– چند توربین گاز ، چند بویلر و یک توربین بخار

این دسته خود به دو زیر دسته به صورت زیر تقسیم می گردد:

2- یک توربین گاز ، یک بویلر و یک توربین بخار آرایش این گونه سیکل های ترکیبی بر پایه تقلیل هزینه سرمایه گذاری اولیه می باشد و حاصل تجارب اولیه در زمینه کاربرد چند توربین گاز با یک ژنراتور می باشد .

در این روش محور توربین گاز و محور توربین بخار و محور ژنراتور مشترک بوده و بصورت مجموعه واحد عمل می کند .

طرز کار کلی سیستم به این صورت است که گاز حاصل از احتراق توربین گاز ، قسمتی از انرژی مکانیکی خود را جهت به چرخش در آوردن توربین گاز مصرف می کند . گاز داغ خروجی از توربین گاز ، ضمن عبور از بویلر و تولید بخار وارد اتمسفر می گردد. بخار تولیدی در بویلر ، در توربین بخار منبسط شده و قسمتی دیگر از نیروی مکانیکی لازم جهت تولید انرژی الکتریکی در ژنراتور را تامین می کند .

 

 

مبلغ : 25000 تومان

دانلود

پایان نامه بررسی حجاب

پایان نامه بررسی حجاب

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 90

حجم فایل : 92

گروه فایل : پژوهش ها

پایان نامه بررسی حجاب

دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی حجاب

دانلود پایان نامه پایان نامه  بررسی حجاب با فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات …………………………………… 1

مقدمه ………………………………… 2

بیان مسأله  …………………………… 3

اهمیت مسأله  ………………………….. 3

اهداف تحقیق …………………………… 4

تعریف مفاهیم ………………………….. 5

فصل دوم

پیشینه تحقیق …………………………….. 6

فصل سوم

چهارچوب نظری …………………………….. 13

فصل چهارم

بررسی اسنادی تعریف حجاب …………………… 23

فصل پنجم

روش تحقیق ……………………………….. 49

روش تحقیق …………………………….. 50

جامعه آماری …………………………… 50

حجم نمونه …………………………….. 50

روش نمونه گیری ………………………… 50

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 50

شاخص سازی …………………………….. 51

اعتبار سنجی …………………………… 52

فصل ششم

تحلیل یک متغیری ………………………….. 54

فصل هفتم

تحلیل دو متغیری ………………………….. 74

نتیجه گیری ………………………………….. 84

منابع ………………………………………. 87

ضمائم

مبلغ : 10000 تومان

دانلود

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در دهستان کبود گنبد

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در دهستان کبود گنبد

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 164

حجم فایل : 138

گروه فایل : پژوهش ها

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در دهستان کبود گنبد

دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در دهستان کبود گنبد

دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی  در دهستان کبود گنبد

مطالعه حاضر تحت عنوان «روند توسعه روستایی در دهستان كبودگنبد شهرستان كلات نادر»

به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی در این دهستان می‌پردازد.

توسعه روستائی یك امر چند بعدی است كه از مؤلفه‌های مختلفی تشكیل می‌شود. در این راستا، مؤلفه‌های مزبور

در دهستان كبودگنبد به صورت زیرساختهای طبیعی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند

كه هریك از این زیرساختها، خود از عوامل مختلف تشكیل شده است.

به طور كلی این دهستان از نظر اقلیمی دارای وضعیت آب و هوایی نیمه خشك است كه زمستان سرد و تابستانی گرم دارد.

بیشتر اراضی دهستان را تپه‌ها و كوههای نسبتاً مرتفع تا مرتفع فرسایش یافته با دره‌های عمیق متعدد متشكل از سنگهای دگرگونی و آذرین و آهكی با شیب 40 تا 90 درصد تشكیل می‌دهد.

بررسی انجام شده پیرامون ویژگیهای طبیعی، حاكی از آن است مشكل اصلی منطقه كمبود آب نبوده

بلكه توزیع نامناسب بارندگی، وضعیت توپوگرافی و عدم ذخیره آب مازاد در زمان بارندگی و مشكلات

مربوط به شبكه و كانالهای آبیاری می‌باشد كه تأثیر منفی بسیار شدیدی بر درآمدهای كشاورزی از جمله محصولات دیمی داشته است

و این كاهش درآمد نقش مؤثری در مهاجرت روستائیان می‌تواند داشته باشد. ولی در روستاهایی نظیر ارچنگان، قاباخ، ایده‌لیك، سلطان‌آباد و …

كه برنج كشت می‌شود روستائیان از درآمد كافی برای تأمین هزینه‌های زندگی برخوردارند.

از نظر وضعیت خدمات و امكانات، دهستان با كمبود نسبتاً شدیدی مواجه است و با نیازهای روستائیان ساكن تناسبی ندارد.

در مجموع می‌توان گفت كه این دهستان با داشتن قابلیتهای مختلف، نیازمند این است كه در راستای حمایت

از روستا و جلوگیری از مهاجرت‌های شدید روستائیان به مراكز شهری، اقدامات لازم در جهت بالابردن درآمدهای

روستائیان و رفع نابسامانی‌های اقتصادی، طرح‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر بعمل آورد.

 

 

مبلغ : 30000 تومان

دانلود

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 122

حجم فایل : 690

گروه فایل : پژوهش ها

بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی 

پایان نامه مدیریت کشاورزی مناسب برای دانشجویان ارشد کشاورزی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc

گروه : مدیریت کشاورزی

فهرست

عنوان مطالب                                                                                                  صفحه

چکیده     1

فصل اول

1-1- مقدمه          3

1-2- اهداف مکانیزاسیون را می¬توان چنین برشمرد        5

1-3- بیان مسئله    5

1-4- اهداف تحقیق 9

فصل دوم

2-1- مقدمه          11

2-2- تکنولوژی و تعامل آن در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی         15

2-3- آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران    15

2-4- تاریخچه توسعه مکانیزاسیون در ایران       16

2-4-1-  چگونگی مکانیزاسیون کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی در ایران   16

2-4-2- مراحل اولیه اصلاحات ارضی 17

2-4-3- شرکت¬های تعاونی روستایی  17

2-4-4 شرکت¬های سهامی زراعی18

2-4-5- کشت و صنعت¬ها  19

2-4-6-  مراکز خدمات روستایی        19

2-5-      نظام¬های بهره برداری در ایران       20

2-5-1- نظام بهره¬برداری دهقانی (سنتی)        21

2-5-2- نظام بهره برداری تعاونی       21

2-5-3- شركت¬های تعاونی تولید روستایی       22

2-6-      نظام‌های بهره‌برداری در ماشین‌های كشاورزی     24

2-6-1- خصوصی 25

2-6-2- تعاونی     25

2-6-3- خدماتی     25

2-7- مبناها و شاخص¬ها در مکانیزاسیون         26

2-7-1- ضریب مکانیزاسیون 26

2-7-2- درجه مكانیزاسیون كشاورزی  26

2-7-3- سطح مكانیزاسیون كشاورزی   27

2-7-4- ظرفیت مكانیزاسیون 27

2-8- بررسی اقتصادی و اجتماعی مکانیزاسیون کشاورزی ایران      29

2-9- بررسی راه¬کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی   29

2-10- مكانیزاسیون و اشتغال 30

2-11- تأثیر مکانیزاسیون بر کارایی تولیدات      31

2-12- عوامل مؤثر در کاربرد مکانیزاسیون       32

2-12-1- عوامل اجتماعی    33

2-12-2- عوامل اقتصادی    33

2-12-3- عوامل زراعی و اقلیمی       34

2-13- فناوری مناسب مزارع در کشورهای در حال توسعه و ایران    35

2-14- دلایل عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ایران      37

2-15- مشکلات خاص و عام مکانیزاسیون         38

2-16- شرایط و امکانات توسعه ماشین¬های کشاورزی در ایران      40

2-17-نیروی کار انسانی و لزوم استفاده ماشین در کشاورزی ایران    45

2-18- آینده، برنامه و توسعه مکانیزاسیون         45

2-19- پیشینه تحقیق           46

2-20- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  61

فصل سوم

3-1- مقدمه          64

3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیای منطقه       64

3-3- الگوی محصولات كشاورزی منطقه          66

3-4- متغیرهای تحقیق         67

3-4-1- متغیر وابسته          68

3-4-2-متغیرهای مستقل      68

3-5- فرضیات تحقیق          68

3-5-1- فرضیات   69

3-6- نوع تحقیق    69

3-7-جامعه آماری  70

3-8- ابزار گردآوری اطلاعات           70

3-9- آزمون برازش داده¬ها  71

3-10- شاخص¬های ارزیابی و مطالعاتی مورد استفاده      71

1-3-10- روش‌های آماری مورد استفاده            71

3-11- محدودیت¬های تحقیق            72

فصل چهارم

4-1- مقدمه          74

4-2- توصیف یافته های تحقیق          74

4-2-1- ویژگی های آزمودنی ها         74

4-2-2 توصیف یافته های تحقیق        81

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق         88

فصل پنجم

5-1مقدمه            97

5-2- بحث           97

5-3- نتیجه گیری  100

5-4-پیشنهادات      101

منابع و مأخذ         102

ضمائم    108

چکیده انگلیسی      113

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه   

جدول 2-1- سنخ‌شناسی مزارع در ایران            24

جدول3-1وضعیت سطح زیر كشت اراضی شهرستان در سال زراعی91 – 90 65

جدول3-2 آمار سبزی و صیفی در قالب کشت دوم سال زراعی 91-90           66

جدول3-3 آمار کشت علوفه شهرستان آمل سال زراعی 91-90         67

جدول4-1: شاخص های توصیفی جنسیت آزمودنی ها        74

جدول4-2: شاخص های توصیفی وضعیت سکونت آزمودنی ها         75

جدول4-3: شاخص های توصیفی سطح تحصیلات آزمودنی ها         75

جدول4-4: شاخص های توصیفی میزان اراضی کشاورزی تحت مالکیت آزمودنی ها       76

جدول4-5: شاخص های توصیفی شغل اصلی آزمودنی ها   77

جدول4-6: شاخص های توصیفی وضعیت مالکیت ماشین آلات آزمودنی ها      77

جدول4-7: شاخص های توصیفی شرکت در کلاس های آموزشی توسط آزمودنی ها         78

جدول4-8: شاخص های توصیفی میزان شرکت در کلاس های آموزشی توسط آزمودنی ها 78

جدول4-9: شاخص های توصیفی وضعیت استفاده از ماشین آلات توسط آزمودنی            79

جدول4-10: شاخص های توصیفی استفاده از تسهیلات بانکی توسط آزمودنی ها 79

جدول4-11: شاخص های توصیفی سن، تعداد خانوار و مدت زمان شرکت در کار کشاورزی  80

جدول 4-12: شاخص های توصیفی میزان رضایت آزمودنی ها         81

جدول 4-13: شاخص های توصیفی میزان سازگاری تراکتور و کمباین با منطقه مورد کشاورزی82

جدول4-15: شاخص های توصیفی میزان همکاری آزمودنی ها با اشخاص و سازمان های مربوطه84

جدول 4-16: شاخص های توصیفی میزان استفاده مطلوب از ماشین آلات کشاورزی در دسترس

آزمودنی ها           84

جدول 4-17: شاخص های توصیفی میزان هزینه (به تومان) برای کشاورزی    84

جدول4-18: شاخص های توصیفی میزان درآمد کشاورزی 85

جدول4-19: شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق         86

جدول4-20: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط درجه استفاده از مکانیزاسیون

، میزان مهارت فنی و میزان همکاری با سازمان ها با میزان رضایت مندی کشاورز        86

جدول4-21: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط درجه استفاده از مکانیزاسیون،

 میزان مهارت فنی و میزان همکاری با سازمان ها با میزان درآمد کشاورز       88

جدول4-22: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط درجه استفاده از مکانیزاسیون،

میزان مهارت فنی و میزان همکاری با سازمان ها با میزان هزینه کشاورزی     90

جدول4-23: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط درجه استفاده از مکانیزاسیون،

میزان مهارت فنی و میزان همکاری با سازمان ها با میزان عملکرد محصول     92

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                             صفحه                                                                                            صفحه   

شكل 2-1- استراتژی مكانیزاسیون كشاورزی طرح بانك كشاورزی………………………………………60

شکل 2-2: انرژی مستقیم مصرفی در بخش کشاورزی ایران…………………………………………………60

چکیده

برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از ماشین آلات در بخش کشاورزی،

مستلزم وجود اطلاعات صحیح از وضعیت مکانیزاسیون منطقه و شناخت عوامل موثر

برآن در روند عملیات کشاورزی است. این مطالعه در سال 1391

“جهت بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

روستاهای شهرستان آمل انجام گردید”  منطقه مورد مطالعه شامل چهار بخش

(مرکزی، لاریجان، دابودشت، دشت سر) و 9 دهستان با مجموع 300 روستا می باشد.

تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روند جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی،

از نگاه زمانی بصورت مقطعی، و با توجه به میزان نظارت،

از نوع تحقیق میدانی به شمار می رود. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزانی بود

که از درجات مختلف مکانیزاسیون برخوردار بوده اند؛ جهت جمع آوری اطلاعات

از پرسشنامه هایی با سؤالات باز و یسته استفاده شد؛

برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن استفاده گردید،

تحلیل های آماری مذکور با استفاده از نرم-افزارSPSS 16  انجام شد.

بین متغیر میزان رضایت مندی کشاورزان با میزان مهارت فنی و میزان همکاری

با سازمان های مربوط ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت؛

همچنین بین میزان کل درآمد حاصل از محصول اصلی (برنج) و

میزان همکاری با سازمان های مربوط ارتباط معنی داری برقرار بود؛

درحالیکه در روند ارتباط بین میزان درآمد محصولات فرعی(کشت دوم) و

موانع استفاده از ماشین آلات و درجه استفاده از مکانیزاسیون؛

ارتباط معنی دار و معکوس مشاهده گردید. همچنین بین میزان کل هزینه های کشاورزی

و محصول اصلی (برنج) و معیار های مورد بررسی، هیچ ارتباط معنی داری

قابل مشاهده نبود؛ در صورتیکه در مورد محصولات فرعی(کشت دوم)

در اکثر موارد ارتباط مزبور، معنی دار بود. علاوه بر این در مورد محصول اصلی

(برنج) و میزان همکاری با سازمان ها اختلاف معنی داری وجود داشت،

امّا در مورد محصولات فرعی (کشت دوم)، این ارتباط در تمام حالت ها معنی دار بود.

مبلغ : 30000 تومان

دانلود

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 94

حجم فایل : 87

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كژرفتاریهای نوجوانان با تكیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

فهرست مطالب

فصل اول :

مقدمه ………………………………….. 2

بیان مسئله ……………………………… 4

چهار چوب نظری …………………………… 5

نظریه بی هنجاری مرتن……………………… 5

نظریه بی هنجاری دوکیم ……………………. 9

نظریه شکل ظاهری …………………………. 11

نظریه ساختار زیستی ………………………. 12

نظریه روانشناختی ………………………… 13

نظریه وضعیت اقتصادی ……………………… 14

نظریه کنترل اجتماعی ……………………… 15

نظریه انتقال فرهنگی ……………………… 16

نظریه التقاتی …………………………… 17

سوالات تحقیق …………………………….. 19

اهداف واهمیت پژوهش ………………………. 20

فصل دوم :

روش جمع آوری اطلاعات ……………………… 22

تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………… 23

فصل سوم

مقدمه ………………………………….. 26

تاریخچه توچه به بزهکاری نوجوانان درجهان ……. 29

تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار درایران   33

عوامل محیطی جرم …………………………. 34

شهر نشینی وجرم ………………………….. 34

حاشیه نشینی وجرم ………………………… 36

مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر ها………. 38

فقر وبیکاری …………………………….. 39

جمعیت وجرم ……………………………… 41

نقش خانواده در ساخت اجتماعی ………………. 42

بزهکاران جوان – بزهکاران نوجوانان واطفال …… 47

تقسیم بندی بزهکاران ……………………… 50

تشریح مشکل ……………………………… 52

جمله سوالی مشکل …………………………. 52

تشریح عوامل سازنده مشکل ………………….. 54

انگیزه ها  و عوامل درونی …………………. 54

انگیزه ها وعوامل برونی …………………… 57

مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی ……………… 58

مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی ………………. 68

مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی ………………. 72

طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال ونوجوانان ….. 73

استراتژی پیشگیری از بزهکاری ………………. 81

فصل چهارم :

جمع بندی ونتیجه گیری …………………….. 87

پیشنهادات پژوهش …………………………. 88

نتایج حاصل ازپژوهش ………………………. 91

فصل پنجم :

فهرست منابع …………………………….. 92

مبلغ : 14000 تومان

دانلود